Usługi psychologiczne dla inwestorów i traderów

OFERTA

Oferta
Konsultacja psychologiczna online

Spotkanie ukierunkowane jest na rozwiązanie problemów psychologicznych inwestora/tradera. Sesja konsultacyjna (czasem więcej niż jedna) ma charakter głównie diagnostyczny, a jej celem jest ustalenie konkretnych obszarów do pracy psychologicznej. Kolejne spotkania w ramach coachingu inwestycyjnego Lub tradingowego mają ne celu wyposażyć klienta w narzędzia i umiejętności psychologiczne, dzięki którym jego trading czy proces inwestycyjny stanie się mniej frustrujący, spokojniejszy, bardziej świadomy i przemyślany. Dzięki temu handel na rynkach finansowych klienta stanie się bardziej profesjonalny, przez co może też stać się bardziej zyskowny.

Oferta - zentrading.pl
Coaching inwestycyjny/tradingowy online

Jest to cykl systematycznych spotkań, podczas których pracujemy z inwestorem i/lub traderem nad wspólnie ustalonymi celami. Każde spotkanie ukierunkowane jest na poszerzenie jego kompetencji psychologicznych w zakresie inwestowania i tradingu. Celem nadrzędnym coachingu jest rozwój psychologiczny inwestora/tradera oraz wyeliminowanie z jego działań inwestycyjnych/tradingowych emocjonalnych przeszkód.

oferta - zentrading.pl
Grupa wsparcia online

Grupa wsparcia dla inwestorów i traderów, która ma charakter wsparcia psychologicznego z elementami
psychoedukacji. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, a każde spotkanie trwa 3 godziny zegarowe. Maksymalna ilość uczestników grupy to
12 osób. Spotkania grupy odbywają się za pośrednictwem jednego z dostępnych komunikatorów.

Oferta zentrading.pl
Oferta szkoleń

Szkolenia z praktycznych umiejętności psychologicznych przydatnych w inwestowaniu i tradingu. Szkolenia mają na celu nauczyć uczestników niezbędnych umiejętności i rozwinąć już posiadane kompetencje psychologiczne, dzięki czemu ich inwestowanie czy trading stanie się bardziej profesjonalny i satysfakcjonujący, mniej frustrujący, bardziej świadomy i spokojniejszy.

Scroll to Top